• Translate to Vietnamese

  Cảm ơn bạn đã là một phần của Gia đình Trường học Quận Henry!

  Để dịch trang web của chúng tôi sang ngôn ngữ ưa thích trên máy tính của bạn, vui lòng bấm vào nút DỊCH ở đầu bất kỳ trang nào của trang web Trường học Quận Henry. Chọn ngôn ngữ từ menu kéo xuống. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ ưa thích của mình, hãy chọn bất kỳ ngôn ngữ nào trên menu kéo xuống và bạn sẽ thấy menu kéo xuống mới với nhiều ngôn ngữ hơn để lựa chọn. Nhấp vào ngôn ngữ ưa thích của bạn.

  Để dịch trang web của chúng tôi sang ngôn ngữ ưa thích của bạn trên điện thoại hoặc thiết bị của bạn, vui lòng nhấp vào biểu tượng MENU ở trên cùng bên trái, sau đó nhấp vào dấu CỘNG bên cạnh nút DỊCH trong menu xuất hiện. Chọn ngôn ngữ từ menu kéo xuống. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ ưa thích của mình, hãy chọn bất kỳ ngôn ngữ nào trên menu kéo xuống và bạn sẽ thấy menu kéo xuống mới với nhiều ngôn ngữ hơn để lựa chọn. Nhấp vào ngôn ngữ ưa thích của bạn.

  Google sẽ tự động dịch toàn bộ trang web của chúng tôi cho đến khi bạn nhấp vào để hoàn nguyên về GỐC ở đầu bất kỳ trang web Trường học Quận Henry nào.

   

  QUAY LẠI TRANG CHỦ CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC QUỐC GIA HENRY